Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin zakupów hurtowych jomar.pl

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, dokonujących zakupów na rzecz swojej działalności gospodarczej.

1.      Do poniższej umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

2.      Właścicielem sklepu internetowego Jomar Bronisław Jurmanowicz, ul. Biała 72, 26-600 Radom, posługująca się nadanym numerem NIP: 948-11-60-436.

3.      Biuro obsługi klienta jomar.pl mieści się w Radomiu, przy ul. Biała 72 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15
Sklep jomar.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz poza granicami kraju. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.jomar.pl, lub - dla klientów posiadających swoje konto w systemie sklepu – poprzez pocztę elektroniczną, lub telefonicznie.
Zamówienia składane poprzez stronę jomar.pl, po godzinach pracy biura obsługi klienta jomar.pl, będą weryfikowane pod względem poprawności następnego dnia roboczego.

4.      Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane, konieczne jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu jomar.pl. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5.      Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili:

o   złożenia zamówienia - dla zamówień z opcją płatne przy odbiorze

Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana ani anulowanie zamówienia.

 

6.      Sklep jomar.pl powadzi sprzedaż towaru z magazynów własnych, oraz na zamówienie. W przypadku braku towaru w magazynie, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany. Zamawiający ma wówczas możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na realizację zamówienia w całości.

7.      Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy DPD na adres wskazany podczas finalizacji zamówienia. 
Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy indywidualnych ustaleń.

8.      O sytuacji braku towarów, bądź w innej niemożliwości dostarczenia towaru zamawiającemu, jomar.pl poinformuje zamawiającego. W takim przypadku zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów lub zadeklarować oczekiwanie na towar przez czas dłuższy niż wyszczególniony w zamówieniu.

9.      Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki i dostawę. Przewidywanym czasem dostawy zamówienia są 2 dni robocze. Realizacje zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie, jednak podstawowy czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze.
Powyższe terminy nie dotyczą zamówień, których zawartość wymaga kompletacji towaru – w tym przypadku termin realizacji może wynieść 3 do 7 dni.

10.   Zamawiający ma ponadto możliwość osobistego odbioru zamówienia, w siedzibie firmy Jomar. Odbiór osobisty następuje po każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.

11.   Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji towarów. reklamacjie nie dotyczą towarów, które były niewłaściwie użytkowane lub prane nie zgodnie z przepisem prania.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od dostarczenia towaru do siedziby firmy Jomar. 

12.   Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie z przedstawicielami sklepu Jomar.pl Reklamacje uszkodzeń podczas transportu przesyłek odebranych bez zastrzeżeń nie muszą być uznawane przez sklep jomar.pl

13.   Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową. Sklep Jomar.pl rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i uszkodzonego/ niezgodnego z umową. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru. W przypadku uznanej niezgodności towaru z umową sklep Jomar.pl zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar należności.

14.   Reklamacje składane winny być do biura obsługi malami.pl, uprzednio na piśmie. Po uzgodnieniu warunków postępowania reklamacyjnego, towar powinien być dostarczony na koszt zamawiającego do biura obsługi Jomar.pl,. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, zamawiający może odebrać reklamowany towar osobiście w biurze obsługi Jomar, lub towar zostanie przesłany na koszt zamawiającego. Jeżeli zamawiający stwierdzi wady produktu, winien natychmiast powiadomić o tym biuro obsługi jomar.pl i zaprzestać użytkowania wadliwego produktu. Zwrotów towaru, w szczególności noszących ślady użytkowania, od podmiotów gospodarczych sklep Jomar nie przyjmuje, chyba że strony postanowią inaczej na mocy indywidualnych uzgodnień.

15.   Dane adresowe podane na formularzu zamówienia w sklepie jomar.pl, są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)przetwarzane i gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim. 
Jedynie za zgodą zamawiającego, jego dane będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i ofertach sklepu jomar.pl
Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.

16.   Wszystkie ceny na stronach sklepu Jomar.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich.

17.   Zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością jomar i objęte są prawami autorskimi. Zdjecia mogą być wykorzystywane przez klientów Jomar za jej zgodą.

18.   Wygląd i logo sklepu objęte są prawami autorskimi Jomar

19.   Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.